Een “mobiliteitsbudget” toekennen in plaats van een firmawagen?

We krijgen de laatste maanden steeds meer vragen over het mobiliteitsbudget. Het is een regeling opgesteld door de federale overheid om op een gunstige manier de wagen om te ruilen voor alternatieven zoals een fiets, openbaar vervoer, deelwagen,…. Er zijn wel bepaalde voorwaarden aan verbonden. Indien je niet onder het toepassingsgebied van het “mobiliteitsbudget” valt, ben…
Lees meer