Ben ik verplicht om sociale inspectie toe te laten in mijn bedrijf?

We krijgen deze vraag regelmatig van onze klanten. Hieronder geven we je de bevoegdheid van de sociale inspectie mee en welke handelingen deze mogen doen om aan de gevraagde informatie te komen. Een sociaal inspecteur is een ambtenaar van het toezicht op de Sociale Wetten en is bevoegd om controle uit te voeren op volgende domeinen: Reglementair arbeidsrecht concreet het arbeidsreglement, arbeidsduur, deeltijdse arbeid, nachtarbeid,… Collectief arbeidsrecht wat overeenkomt met…
Lees meer