Ben ik verplicht om sociale inspectie toe te laten in mijn bedrijf?

HR voor Ondernemers

Ben ik verplicht om sociale inspectie toe te laten in mijn bedrijf?

We krijgen deze vraag regelmatig van onze klanten. Hieronder geven we je de bevoegdheid van de sociale inspectie mee en welke handelingen deze mogen doen om aan de gevraagde informatie te komen.

Een sociaal inspecteur is een ambtenaar van het toezicht op de Sociale Wetten en is bevoegd om controle uit te voeren op volgende domeinen:

  • Reglementair arbeidsrecht concreet het arbeidsreglement, arbeidsduur, deeltijdse arbeid, nachtarbeid,…
  • Collectief arbeidsrecht wat overeenkomt met de algemene arbeidsvoorwaarden, naleven van collectieve arbeidsovereenkomsten, minimumlonen,…

In de meeste gevallen komt de inspecteur aangekondigd op bezoek en dan kan je als ondernemer je hier goed op voorbereiden. Spijtig genoeg kan de sociale inspectie bij het vermoeden van feiten die een inbreuk zijn op het arbeidsrecht of bij flitscontroles in specifieke sectoren onaangekondigd je bedrijf of werf binnen vallen.

In beide gevallen ben je als ondernemer verplicht om de inspecteur toe te laten op al je werkplaatsen(ondernemingszetel en al je andere arbeidsplaatsen zoals een werf of plaats waar je diensten verleend aan derden), maar niet tot je bewoonde lokalen. De inspecteur heeft hiervoor een voorafgaandelijke toestemming nodig van een rechter van de politierechtbank.

Op je werkplaats(en) mogen deze inspecteurs:

  • De identiteit van al de aanwezige personen controleren en verhoren;
  • Informatie opzoeken, onderzoeken en beslag leggen op informatiedragers;
  • Foto’s en filmopnames maken
  • De werkplaats verzegelen

Met andere woorden de sociale inspectie heeft heel wat bevoegdheid om aan informatie te komen om inbreuken te kunnen vaststellen. Bij een controle kan je als ondernemer best rustig blijven en de sociale inspecteur de gevraagde informatie aanleveren.

Hangt er een aangekondigd bezoek van de sociale inspectie boven je hoofd en heb je nood aan begeleiding hierin? Nood aan een diepgaande doorlichting van je bedrijf? Wil je de risico’s voor je bedrijf in kaart brengen? Neem dan vandaag nog contact met ons op en laten we samen kijken hoe we jou als juridisch HR consultants verder kunnen helpen.