Wanneer is er sprake van overuren, overloon en inhaalrust?

HR voor Ondernemers

Wanneer is er sprake van overuren, overloon en inhaalrust?

We merken dat veel werkgevers hier niet goed van op de hoogte zijn. Ofwel passen ze het niet correct toe ofwel betalen ze overloon wanneer het niet moet…. een extra kost dus.

Aan je werknemer meer laten presteren dan zijn uurrooster bepaalt, hangt een prijskaartje, een extra loonkost die je vaak niet mee in rekening brengt.

De regels van arbeidsduur zijn van “openbare orde”, dit wil zeggen dat je als werkgever verplicht bent om deze regelgeving toe te passen en dus is een afwijkende individuele overeenkomst hierover met je werknemer niet rechtsgeldig en zal deze je als werkgever niet ontslaan van je verplichtingen.  

Wel is de reglementering de laatste jaren geëvolueerd en voorziet men meer flexibiliteit, mits het volbrengen van extra voorwaarden.

Algemene reglementering

Algemeen is volgende reglementering van toepassing:

 • Maximum tewerkstelling:
 • 8 uur per dag
 • 40 uur per week
 • Prestaties boven deze grens worden overuren. Afhankelijk van onderstaande situatie geven deze recht op overloon en inhaalrust.
 • Uren gepresteerd boven 9u per dag of 40u per week (je moet de gunstigste regeling nemen) geven recht op 50 % overloon in de werkweek en 100% op zondag of feestdag.
 • De uren gepresteerd boven 38 uur per week zijn inhaaluren die gerecupereerd moeten worden. Normaal gezien moeten deze gerecupereerd worden binnen het kwartaal, maar je kan expliciet in je arbeidsreglement opnemen dat deze periode verlengd wordt tot 12 maanden. De werknemer ontvangt 100% zijn loon op het moment dat deze het overuur recupereert. Als werkgever mag je strikt genomen alleen inhaalrust uitbetalen ipv te laten opnemen op vraag van de werknemer.

Voorbeeld:

Je werknemer werkt:

 • Maandag: 9u      
 • Dinsdag: 10u
 • Woensdag: 8u
 • Donderdag: 8u
 • Vrijdag: 6u

Totaal : 41 uur

Volgende uren geven recht op overloon:

 • Op dagbasis: dinsdag 1u
 • Op weekbasis :1 u

De werknemer heeft 41 uur gewerkt, maar hiervan geeft 1 uur recht op 50% overloon.

Hoeveel inhaalrust krijgt de werknemer? Alle uren boven 38u geven recht op inhaalrust. De medewerker heeft recht op 3 uur inhaalrust.

Wanneer is deze niet van toepassing?

Bepaalde categorieën van werknemers worden uitgesloten:

 • Huisarbeiders
 • Handelsvertegenwoordigers
 • Dienstboden
 • Werknemers die een leidinggevende functie of vertrouwenspost bekleden

 In volgende gevallen kan er afgeweken van de algemene arbeidsduurregeling

 • Er zijn afwijkende regels in je paritair comité
 • De werkplek is te ver verwijderd van de woonplaats van de werknemer
 • Invoering van systeem van kleine flexibiliteit
 • Glijdend uurrooster
 • Opeenvolging van ploegen
 • Voorbereidende en bijkomende werkzaamheden
 • Continuarbeid en technische redenen

Maken je werknemers veel overuren? Is een uurrooster van 8u per dag niet werkbaar voor jou? Heb je nood aan meer flexibiliteit? Dan wordt het tijd om te onderzoeken welke mogelijkheden je hebt om de arbeidsduur meer af te stemmen op de realiteit.

Heb je hierover vragen?  Contacteer ons vandaag nog en ontdek hoe we jouw leven kunnen vergemakkelijken.