Categorie: Verloning

HR voor Ondernemers

Waarom een werknemer aanwerven via IBO?

Bedrijven die geen geschikte arbeidskrachten vinden, kunnen via bemiddeling van de VDAB tegen gunstige voorwaarden een werkzoekende zelf opleiden binnen de onderneming via een individuele beroepsopleiding. De kandidaat moet ingeschreven zijn als werkzoekende bij de VDAB, ongeacht of deze nu al dan niet recht heeft op een uitkering.  Het is een overeenkomst tussen VDAB, cursist en werkgever.  Deze…
Lees meer

Waarom het als KMO bedrijf voordelig is om je huidige manier van “verlonen” in kaart te brengen?

We schrijven deze blog omdat we regelmatig van zaakvoerders deze vraag krijgen. Met onze expertise trachten we KMO bedrijven wegwijs te maken in de kluwen van wetgeving en regelgeving van toepassing bij tewerkstelling van werknemers. En één van de zaken die we graag doen voor KMO bedrijven is hun verloningsbeleid op punt stellen.  We komen…
Lees meer

Geniet van vrijstelling werkgeversbijdrage bij de aanwerving van je eerste werknemer

Een nieuwe werkgever die voor 31 december 2020 zijn eerste werknemer aanwerft kan genieten van een volledige vrijstelling van werkgeversbijdrage en een tussenkomst in de aansluitingskosten van het sociaal secretariaat van 36,45 €/kwartaal en dit voor onbepaalde duur. Vandaag is het niet duidelijk of deze regelgeving gaat verlengd worden na 31 december 2020. Van toepassing voor welke werkgever? Je bent een nieuwe werkgever als je…
Lees meer

Wanneer moet ik mijn werknemer een woon-werkvergoeding betalen?

Moet ik als werkgever mijn werknemer een woon-werkvergoeding betalen? Hoeveel vergoeding moet ik betalen? Hoe bereken ik de werkgeversbijdrage? Hoe worden deze vergoedingen bepaald en berekend? Betaal ik hierop sociale bijdrage? Wat houdt de werknemer hier netto van over? Hieronder leg ik je de details van de vergoeding uit. Wat is een woon-werkvergoeding? Een woon-werkvergoeding…
Lees meer

Hoe kan je je werknemer meer flexibiliteit geven?

Hoe kan je je werknemer meer flexibiliteit geven?  Als werkgever vragen we vaak veel flexibiliteit van de werknemer, maar in de praktijk is dit ook omgekeerd. Graag hebben werknemers flexibiliteit om hun professioneel- en privéleven op elkaar af te stemmen. Hoe kan je als werkgever hieraan tegemoet komen? Je kan je medewerkers flexibiliteit geven in aanvangs-…
Lees meer

Ik wil mijn werknemers belonen, maar me hier niet blauw aan betalen

Wil je je medewerkers graag belonen na een succesvol jaar? En wil je het op een betaalbare manier doen?   Als je een éénmalige bonus uitbetaalt van bijvoorbeeld 1.000 € kost dit jou 1.275 € en houdt de werknemer hier netto ongeveer 415 € aan over. Er gaat een dikke 850 € naar de overheid onder de vorm van sociale zekerheid en…
Lees meer

Hoe je verloning optimaliseren via een vergoeding voor auteursrechten?

Wat zijn auteursrechten? Een auteur krijgt bepaalde rechten louter door de creatie van een werk dat het concrete en originele resultaat is van een creatieve activiteit. Het auteursrecht biedt bescherming aan auteurs van boeken, gedichten, teksten of liedjes en ook aan schilders, tekenaars, fotografen, cineasten, ontwikkelaars van games en IT,.. Ze moeten aan volgende voorwaarden voldoen: Het werk…
Lees meer

Je loon als bedrijfsleider optimaliseren met auteursrechten.

Ingeval je als zaakvoerder een creatief werk uitvoert dat kan worden uitgedrukt in een concrete vorm en dat origineel is, wordt dit werk beschermd door auteursrechten. Een werk is origineel wanneer er een intellectuele schepping en persoonlijke stempel is. Het recht wordt automatisch toegekend en de auteur heeft het alleenrecht om het werk te exploiteren.…
Lees meer

Flexibel verlonen, kan dat?

Flexibiliteit in verlonen, wat is dat eigenlijk? Het is leuk als je als werkgever aan je medewerkers kan aanbieden om hun verloningspakket zelf samen te stellen. Iedereen heeft verschillende behoeften en noden. Toch zijn hier regels aan verbonden en moet je ook rekening houden met de regels betreffende sociale zekerheid en bedrijfsvoorheffing. 1. Welk deel…
Lees meer

CAO 149 voor verplicht telewerk, wat betekent dat nu voor jou als werkgever?

Sinds een klein jaartje moeten werknemers die hun functie ook thuis kunnen uitvoeren, telewerken. Eerst verplicht, dan weer aanbevolen en vandaag weer verplicht. De sociale inspectie doet hier strenge controles op. Dit om zo contacten te beperken en dus om besmettingen met het coronavirus te vermijden. Waarom komt men dan nu pas met een CAO?  En welke impact heeft dit…
Lees meer