Geniet van vrijstelling werkgeversbijdrage bij de aanwerving van je eerste werknemer

HR voor Ondernemers

Geniet van vrijstelling werkgeversbijdrage bij de aanwerving van je eerste werknemer

Een nieuwe werkgever die voor 31 december 2020 zijn eerste werknemer aanwerft kan genieten van een volledige vrijstelling van werkgeversbijdrage en een tussenkomst in de aansluitingskosten van het sociaal secretariaat van 36,45 €/kwartaal en dit voor onbepaalde duur. Vandaag is het niet duidelijk of deze regelgeving gaat verlengd worden na 31 december 2020.

Van toepassing voor welke werkgever?

Je bent een nieuwe werkgever als je op het moment van indienstneming of sedert ten minste 4 opeenvolgende voorafgaande kwartalen nooit onderworpen bent geweest aan sociale zekerheid voor werknemers. 

De tewerkstelling van volgende categorien worden buiten beschouwing gelaten om te bepalen of je al dan niet een nieuwe werkgever bent:

  • jongeren tot 31 december van het jaar dat zij 18 worden
  • leerlingen in het kader van het alternerend leren zoals bepaald in artikel 1bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969
  • dienstboden
  • gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouwsector
  • alle andere werknemers die niet onder de socialezekerheidswet van 27 juni 1969 vallen (jobstudenten, IBO’ers, vrijwilligers, bepaalde stagiairs, …)

Daarnaast moet men nagaan of de werkgever samen met andere werkgevers geen zelfde technische bedrijfseenheiduitmaakt. De 1ste werknemer mag immers geen werknemer vervangen die in de loop van de 12 maanden (dag op dag) voorafgaand aan de indienstneming in dezelfde technische bedrijfseenheid werkzaam geweest is.

Voor welke werknemer is dit van toepassing?

Het betreft alle werknemers die onderworpen zijn aan sociale zekerheid voor werknemers. De werknemer moet dus vóór zijn aanwerving aan geen enkele specifieke voorwaarde voldoen.

Om voor de doelgroepvermindering in aanmerking te komen moet de werknemer uiteraard wel voldoen aan de algemene voorwaarden om van een doelgroepvermindering gebruik te kunnen maken. De werknemer moet namelijk verbonden zijn met een arbeidsovereenkomst van min 50% en daarnaast moet de werknemer gedurende het kwartaal min. 27.5% prestaties uitvoeren van een voltijdse werknemer.

Wat als deze werknemer uitdienst gaat?

De vermindering is niet gebonden aan een bepaalde werknemer. Het is dus geen probleem om de eerste werknemer te vervangen met een nieuwe aanwerving.

Welke formaliteiten?

De sociale zekerheid voorziet hiervoor geen enkele formaliteit. Wanneer je je aansluit bij het sociaal secretariaat zullen zijn dit onmiddellijk toepassen. Let wel op de meeste sociale secretariaten tellen wel maandelijks sociale bijdrage aan hun klanten maar crediteren dit dan op het einde van het kwartaal.

Overweeg je om je eerste werknemer aan te werven en wil je hier correct in begeleid worden? Contacteer ons vandaag nog en ontdek hoe we jouw leven kunnen vergemakkelijken.