Categorie: Aanwerven

HR voor Ondernemers

Jobstudenten? Do’s and don’ts!

In de zomermaanden stellen heel wat werkgevers jobstudenten tewerk. Zo vangen ze de eventuele zomerdrukte op en kunnen de werknemers genieten van een welverdiende vakantie. Voordelen van een jobstudentZowel voor jou als werkgever als voor de student is ‘arbeid via een studentenovereenkomst’ een financieel voordelige formule. Beide partijen genieten RSZ-vermindering. De werkgever betaalt 5.42% sociale…
Lees meer

Waarom een werknemer aanwerven via IBO?

Bedrijven die geen geschikte arbeidskrachten vinden, kunnen via bemiddeling van de VDAB tegen gunstige voorwaarden een werkzoekende zelf opleiden binnen de onderneming via een individuele beroepsopleiding. De kandidaat moet ingeschreven zijn als werkzoekende bij de VDAB, ongeacht of deze nu al dan niet recht heeft op een uitkering.  Het is een overeenkomst tussen VDAB, cursist en werkgever.  Deze…
Lees meer

Waarom het als KMO bedrijf voordelig is om je huidige manier van “verlonen” in kaart te brengen?

We schrijven deze blog omdat we regelmatig van zaakvoerders deze vraag krijgen. Met onze expertise trachten we KMO bedrijven wegwijs te maken in de kluwen van wetgeving en regelgeving van toepassing bij tewerkstelling van werknemers. En één van de zaken die we graag doen voor KMO bedrijven is hun verloningsbeleid op punt stellen.  We komen…
Lees meer

Geniet van vrijstelling werkgeversbijdrage bij de aanwerving van je eerste werknemer

Een nieuwe werkgever die voor 31 december 2020 zijn eerste werknemer aanwerft kan genieten van een volledige vrijstelling van werkgeversbijdrage en een tussenkomst in de aansluitingskosten van het sociaal secretariaat van 36,45 €/kwartaal en dit voor onbepaalde duur. Vandaag is het niet duidelijk of deze regelgeving gaat verlengd worden na 31 december 2020. Van toepassing voor welke werkgever? Je bent een nieuwe werkgever als je…
Lees meer

De perfecte match met werknemers, een beetje zoals het programma “Blind getrouwd”.

We bekennen het, we zijn stiekem fan van het programma ‘Blind getrouwd’! We vinden het een interessant experiment. Een heel team van “liefdesexperten” zoekt een match tussen twee mensen, maar waarom lukt het bij het ene koppel wel en bij het andere niet? We trouwen normaal gezien uit liefde maar juridisch is het huwelijk natuurlijk…
Lees meer