Waarom het als KMO bedrijf voordelig is om je huidige manier van “verlonen” in kaart te brengen?

HR voor Ondernemers

Waarom het als KMO bedrijf voordelig is om je huidige manier van “verlonen” in kaart te brengen?

We schrijven deze blog omdat we regelmatig van zaakvoerders deze vraag krijgen. Met onze expertise trachten we KMO bedrijven wegwijs te maken in de kluwen van wetgeving en regelgeving van toepassing bij tewerkstelling van werknemers. En één van de zaken die we graag doen voor KMO bedrijven is hun verloningsbeleid op punt stellen. 

We komen veel in contact met zaakvoerders en als we hen hierover aanspreken krijgen we vaak het gevoel dat ze er niet open over durven praten. We weten niet hoe het komt maar in onze Vlaamse cultuur is open spreken over je inkomen vaak een taboe. We stellen die vraag uit oprechte interesse en zeker niet om iemand te veroordelen. We weten uit eigen ervaring dat het niet van zelfsprekend is om werknemers correct te verlonen. In sommige sectoren worden alle werknemers betaald volgens baremaloon van het paritaire comité zoals bijvoorbeeld in de horeca, bewaking, kuisbedrijven… en voor andere bedrijven en sectoren werkt dit niet omdat hun baremalonen niet overeenkomen met de verwachtingen van de werknemers. Daarnaast maken we als Belgen graag gebruik van extra voordelen om ten eerste het loonpakket aantrekkelijker te maken maar daarnaast ook om de hoge loonkost te drukken. 

De eerste aanwerving

Bij de eerste aanwerving zal een zaakvoerder zich aansluiten bij een sociaal secretariaat en daar advies vragen over het loon, na onderhandeling met de werknemer zullen beide partijen akkoord gaan en een overeenkomst aangaan. Zo gebeurt dit ook met de volgende aanwervingen. Waar niets mis mee is maar er is geen structuur en transparantie en er is geen rekening gehouden met de mogelijkheid om het loon te optimaliseren. Wanneer je op dit punt bent is het zeker nuttig om je verloning in kaart te brengen, zo heb je de kans om te evalueren wat goed loopt en welke punten je kan verbeteren. Wat wil je bereiken met je verloningsbeleid? De ideale situatie is dat je je loonbeleid afstemt op je strategie en bedrijfsdoelstellingen. Informeer de werknemers hierover en bespreek welke rol ze hebben bij het bijdragen van deze bedrijfsdoelstellingen. Wil je deze werknemers motiveren en engageren, beloon dan hun positieve bijdrage aan je bedrijfsdoelstellingen. Het is ook belangrijk dat je loonbeleid objectief en transparant is, op deze manier zullen de medewerkers je loonbeleid als intern rechtmatig (eerlijk) ervaren. Dit bereik je als onderneming niet van vandaag op morgen maar is een heel proces met veranderingen. 

Hoe start je hier nu mee? 

De basis zijn je functieomschrijvingen of rollen, met een beschrijving van wie heeft welke taak en hoe draagt deze functie bij tot de bedrijfsdoelstellingen. In een volgende stap weeg je de expertise, competenties en verantwoordelijkheid per functie of rol om zo tot een classificatie van je functies te komen. Deze classificatie is dan de basis van je verloning. Je bepaalt per classificatie de loonschalen en voordelen. Tot slot is dit de uitgelezen kans om prestaties direct te linken aan verloning, door goede prestaties extra te belonen. In heel dit verhaal is het ook essentieel om je verloning te vergelijken met de verloning op de arbeidsmarkt in je sector of voor specifieke functies. 

Wat heeft dit nu als voordeel? 

  • De werknemers ervaren hun verloning als rechtmatig (eerlijk) tegenover elkaar. 
  • De werknemers weten naar welke verloning en voordelen ze kunnen evolueren bij uitbreiding van taken en verantwoordelijkheden. 
  • De werkgever informeert de werknemer duidelijk over zijn takenpakket en hoe zijn functie bijdraagt tot het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen, wat bijdraagt tot motivatie en engagement. 
  • Werknemers die goed presteren worden hiervoor beloond. 
  • Als werkgever heb je een duidelijk zicht over je personeelsbudget. 
  • Je kan aan sollicitanten een duidelijk loonoverzicht bezorgen. 
  • Je zal marktconform verlonen en hierdoor de juiste kandidaten aantrekken. 

Ervaren je werknemers je verloning niet als eerlijk en transparant? Wil je je goede werkkrachten behouden? Wil je je werknemers motiveren en engageren? Ben je een onderneming die wil aanwerven en uitbreiden? Wil je je verloning op punt stellen? Dan kunnen wij als juridisch HR consultant jou hier zeker bij helpen. Contacteer ons vandaag nog en ontdek hoe we jouw leven kunnen vergemakkelijken.