Waarom een werknemer aanwerven via IBO?

HR voor Ondernemers

Waarom een werknemer aanwerven via IBO?

Bedrijven die geen geschikte arbeidskrachten vinden, kunnen via bemiddeling van de VDAB tegen gunstige voorwaarden een werkzoekende zelf opleiden binnen de onderneming via een individuele beroepsopleiding.

De kandidaat moet ingeschreven zijn als werkzoekende bij de VDAB, ongeacht of deze nu al dan niet recht heeft op een uitkering. 

Het is een overeenkomst tussen VDAB, cursist en werkgever.  Deze persoon staat gedurende de opleiding niet op jouw payroll maar krijgt een vergoeding via de VDAB. Als werkgever betaal je wel een maandelijkse factuur aan de VDAB,dit bedrag is afhankelijk van het toekomstig loon van de werkzoekende. De werkgever betaalt geen loon en geen  sociale bijdrage.

LoonschaalFactuur voor de onderneming
< € 1.734€ 650
€ 1.735 – € 2.040€ 800
€ 2.041- € 2.346€ 1.000
€ 2.347 – € 2.652€ 1.200
> € 2.653€ 1.400

Daarnaast moet je de cursist ook verzekeren tegen arbeidsongevallen.

Als werkgever ben je ook verplicht om een concreet opleidingsplan op te stellen met vermelding van de te ontwikkelen competenties en een uitgebreid begeleidingsplan.

De medewerker ontvangt een uitkering van de VDAB, dit bedrag is ofwel een extra bedrag on top van de werkloosheidsuitkering ofwel een volledig bedrag van de VDAB. Daarnaast ontvangt de cursist een verplaatsingsvergoeding of een gratis lijnabonnement. In sommige gevallen komt de VDAB ook tussen in de onkosten voor kinderopvang.

Aangezien je geen arbeidsovereenkomst hebt met de cursist mag je als werkgever geen extra voordelen toekennen tijdens deze periode zoals maaltijdcheques, firmawagen, premies,….  De cursist bouwt tijdens deze periode geen vakantierecht en vakantiegeld op, en heeft eveneens geen recht op een eindejaarspremie.

Op deze manier kan je budgetvriendelijk een toekomstige medewerker de tijd geven om de functie aan te leren.  Het is de bedoeling bij een positief verloop dat je als werkgever deze cursist aanwerft met een arbeidsovereenkomst na afloop van de IBO-overeenkomst.

Vind jij moeilijk een geschikte werknemer? Of overweeg je je eerste werknemer aan te werven? Waarom probeer je het dan niet eerst via een beroepsinlevingsovereenkomst? Je geeft hier een werkloze de kans om zich in te werken in je bedrijf. Je ontvangt extra begeleiding van de VDAB hoe je dit het beste aanpakt en je kan de eerste 6 maanden een hap uit je personeelsbudget besparen.