Categorie: Eerste werknemer

HR voor Ondernemers

Waarom het als KMO bedrijf voordelig is om je huidige manier van “verlonen” in kaart te brengen?

We schrijven deze blog omdat we regelmatig van zaakvoerders deze vraag krijgen. Met onze expertise trachten we KMO bedrijven wegwijs te maken in de kluwen van wetgeving en regelgeving van toepassing bij tewerkstelling van werknemers. En één van de zaken die we graag doen voor KMO bedrijven is hun verloningsbeleid op punt stellen.  We komen…
Lees meer

Geniet van vrijstelling werkgeversbijdrage bij de aanwerving van je eerste werknemer

Een nieuwe werkgever die voor 31 december 2020 zijn eerste werknemer aanwerft kan genieten van een volledige vrijstelling van werkgeversbijdrage en een tussenkomst in de aansluitingskosten van het sociaal secretariaat van 36,45 €/kwartaal en dit voor onbepaalde duur. Vandaag is het niet duidelijk of deze regelgeving gaat verlengd worden na 31 december 2020. Van toepassing voor welke werkgever? Je bent een nieuwe werkgever als je…
Lees meer