Je loon als bedrijfsleider optimaliseren met auteursrechten.

HR voor Ondernemers

Je loon als bedrijfsleider optimaliseren met auteursrechten.

Ingeval je als zaakvoerder een creatief werk uitvoert dat kan worden uitgedrukt in een concrete vorm en dat origineel is, wordt dit werk beschermd door auteursrechten. Een werk is origineel wanneer er een intellectuele schepping en persoonlijke stempel is. Het recht wordt automatisch toegekend en de auteur heeft het alleenrecht om het werk te exploiteren. Het kan gaan over opleidingen maken, films maken, blogs schrijven, een boek schrijven, software schrijven,..

De inkomsten tot maximum 62.090 € (bedrag geldig voor inkomstenjaar 2020) die voortkomen uit deze auteursrechten bij zelfstandigen worden beschouwd als roerend inkomen. Daarbovenop kunnen auteurs genieten van een kostenforfait op het ontvangen inkomen, dat bijgevolg is vrijgesteld van voorheffingen. Het saldo na aftrek van het kostenforfait is onderworpen aan een voorheffing van 15%. Het inkomen moet wel worden vermeld op de belastingsfiche van de zelfstandige. Daarnaast wordt het inkomen uit auteursrechten niet beschouwd als beroepsinkomen dat in rekening wordt gebracht voor het berekenen van de sociale bijdrage als zelfstandige. 

Wat moet ik doen om hier aanspraak op te maken?

  • Een overeenkomst voor de overdracht van auteursrechten opmaken
  • Een fiscale ruling (voorafgaandelijke beslissing) aanvragen aan de fiscus, dit geeft je rechtszekerheid.

Het is zeker interessant om na te gaan of je hier aanspraak op kan maken. Contacteer ons vandaag nog en laten we samen kijken hoe jij deze voordelen kan toepassen.