Voordeel in natura firmawagen, wat wijzigt er in 2021?

HR voor Ondernemers

Voordeel in natura firmawagen, wat wijzigt er in 2021?

Het ter beschikking stellen van een bedrijfswagen door de werkgever aan een medewerker die deze wagen gedeeltelijk voor privédoeleinden kan gebruiken, wordt door de wetgever beschouwd als een voordeel in natura. Dit gebruik is bijgevolg onderworpen aan de wettelijk verschuldigde bedragen, taksen en voorheffingen.

Wijziging berekening voordeel in natura

Dit voordeel in natura zal voor iedere werknemer en bedrijfsleider die een voertuig heeft met Diesel, benzine of LPG stijgen vanaf januari 2021. Dit omdat er een element in de berekening van dit voordeel is gewijzigd, namelijk het bepalen van het CO2-percentage.

Het voordeel in natura wordt berekend op:

cataloguswaarde × 6/7 × CO2-percentage

De berekening van CO2-percentage is gewijzigd, wat een negatieve impact heeft op het voordeel in natura en bijgevolg zullen de werknemer en werkgever meer bedrijfsvoorheffing moeten betalen. Voor het inkomstenjaar 2021 bedraagt de basis-CO2-coëfficiënt 5,5% voor een referentie-uitstoot van:

  • 84 gr/km voor dieselvoertuigen (in plaats van 91 gr/km voor inkomstenjaar 2020);
  • 102 gr/km voor wagens met benzine-, LPG- of aardgasmotor (in plaats van 111 gr/km voor inkomstenjaar 2020).

Ligt de CO2-uitstoot:

  • hoger dan de referentie-uitstoot, dan verhoogt de coëfficiënt met 0,1% per gram CO2 boven de referentie-uitstoot (tot een maximum van 18%);
  • lager dan de referentie-uitstoot, dan verlaagt de coëfficiënt met 0,1% per gram CO2 onder de referentie-uitstoot (tot een minimum van 4%).

Voor hybride wagens wordt het voordeel berekend op basis van de CO2-uitstoot, maar voor zuiver elektrische wagens wordt het voordeel alle aard altijd berekend op basis van 4%. Dus bestuurders van 100 % elektrische wagens zullen geen impact ondervinden.

De leeftijd van de wagen heeft ook impact op de berekening van het voordeel in natura, dit omdat het voordeel alle aard daalt in functie van de ouderdom van het voertuig. De cataloguswaarde wordt jaarlijks met 6 % verminderd, zonder dat deze basis lager mag worden dan 70%:

  • 0-12 m: 100%
  • 13-24 m: 94%
  • 25-36m: 88%
  • 37-48m: 82%
  • 49-60m: 76%
  • Vanaf 61m: 70%

Wijziging berekening CO2-waarde

Tot slot zal het voordeel in natura voor nieuwe firmawagens vanaf januari 2021 met een CO2-uitstoot stijgen. Dit omdat  de standaard waarmee de CO2-waarde bepaald wordt, wijzigt onder Europese druk.

Sinds september 2018 worden nieuw ingeschreven auto’s aan de zogenaamde “WLTP-norm” onderworpen om de CO2-emissie te bepalen. WLTP staat voor Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure. Deze test vervangt de minder strenge en minder realistische NEDC-test, wat staat voor New European Driving Cycle.

Omwille van de emissiefraude in de automobielsector, werd dus de manier van testen aangepast. De nieuwe test meet een hogere CO2-uitstoot voor dezelfde wagen dan de NEDC-test. De fiscus heeft beslist dat de CO2-waarde van de NEDC-test voor de huidige firmawagens van toepassing blijft, maar dat de CO2-uitstoot voor het bepalen van het voordeel in natura voor de firmawagens ingeschreven vanaf 1 januari 2021 wel moet gebeuren op basis van de WLTP-norm.

Bijgevolg is er een hoger percentage van CO2 in de formule voor het berekenen van het voordeel in natura. Hierdoor stijgt het voordeel in natura en dus de belastingen hierop.

Besluit

Moraal van het verhaal…. Bedrijven die investeren in een groener wagenpark worden beloond, bedrijven die vasthouden aan een benzine- of dieselwagen krijgen de rekening gepresenteerd.

Wil je een “groener” wagenpark? Dan wordt het ook tijd om je carpolicy te herzien. Geen idee hoe je dit moet aanpakken? Contacteer ons vandaag nog en ontdek hoe we jouw leven kunnen vergemakkelijken.