Categorie: Variabele verloning

HR voor Ondernemers

Hoe ‘kostenneutraal’ een cafetariaplan aanbieden aan je werknemers?

De loonkost is hoog in België omdat werkgevers hoge sociale bijdragen betalen. Daarnaast gaat er toch een groot stuk van het brutoloon naar sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing, waardoor de werknemer hier netto niet veel meer aan overhoudt. Een cafetariaplan kan hier een oplossing bieden om het loon te optimaliseren. Het is ook een “extra” dat…
Lees meer

Waarom “gewoon” een bonus toekennen zonder je werknemers te evalueren geen goed idee is?

We kregen een vraag van een zaakvoerder van een KMO bedrijf met zowel arbeiders als bediende om te kijken of hij een geoptimaliseerde bonus kan invoeren, liefst ook om individueel te kunnen toekennen aan de mannen die goed werk afleveren. Ok, zeiden we, maar hoe doe je het vandaag? Zijn al je werknemers op de…
Lees meer

Hoe je werknemers optimaal belonen voor een winstgevend jaar?

Je kan je werknemers belonen voor een winstgevend jaar via de winstpremie. Sociaal zekerheids – en fiscaal gunstige regelgeving Als werkgever ben je op deze premie geen patronale bijdrage verschuldigd. De inhoudingen voor de werknemers zijn: 13,07 % solidariteitsbijdrage 7% belastingen  Van een winstpremie van bijvoorbeeld 5.000 € houdt de werknemer netto 4.042,25 € over.  Voorwaarden toekennen winstpremie Het boekjaar afsluiten met winst…
Lees meer

Waarom bonussen uitbetalen via Warrants?

Als werkgever kan je je werknemer een bonus uitbetalen op basis van het behalen van individuele doelstellingen.  Het is dan een bruto-bonus waar je als werkgever en werknemer de volle pot sociale bijdragen op betaalt en de werknemer betaalt ook een percentage bedrijfsvoorheffing afhankelijk van de hoogte van zijn jaarloon. Het komt erop neer dat…
Lees meer