Waarom bonussen uitbetalen via Warrants?

HR voor Ondernemers

Waarom bonussen uitbetalen via Warrants?

Als werkgever kan je je werknemer een bonus uitbetalen op basis van het behalen van individuele doelstellingen.  Het is dan een bruto-bonus waar je als werkgever en werknemer de volle pot sociale bijdragen op betaalt en de werknemer betaalt ook een percentage bedrijfsvoorheffing afhankelijk van de hoogte van zijn jaarloon. Het komt erop neer dat de medewerker ongeveer 30% tot 40% netto ontvangt van de totale kost van deze bonus.

Toch is hier een achterpoortje, namenlijk Warrants.

Wat zijn Warrants? 

Warrants zijn op de markt gebracht door financiële instellingen omdat aandelen/opties in het algemeen zijn vrijgesteld van sociale zekerheid.

Warrants zijn financiële producten ontwikkeld door financiële instellingen specifiek voor werkgevers en over het algemeen zijn het geen investeringen op lange termijn. Het is een pot van aandelen van verschillende bedrijven.  De werkgever koopt deze aandelen aan op een bepaalde dag bij de financiële instelling en draagt deze onmiddellijk over aan de werknemer. De werknemer kan deze dan weer verkopen. De werknemer kan deze onmiddellijk verkopen of ze bijhouden en wachten tot de waarde stijgt. Onze ervaring is dat dit geen investeringsproduct is op lange termijn en dat in de meeste gevallen de waarde niet veel zal stijgen.  

Verkoopt de medewerker deze binnen de 10 dagen, dan zal de financiële instelling bij de uitbetaling van de Warrants 53% bedrijfsvoorheffing inhouden. Verkoopt de medewerker deze later dan wordt de werkgever verplicht om bij het volgende loon de 53% bedrijfsvoorheffing in te houden. De medewerker zal dan wel het volledige bedrag ontvangen van de financiële instelling.

Wat moet je doen?

Als werkgever moet je actie nemen alvorens er zekerheid is dat de bonus uitbetaald gaat worden, m.a.w. het toekennen van de bonus moet nog onzeker zijn. Ken je een bonus toe op basis van het behalen van doelstellingen dan mag de termijn voor het behalen van deze doelstellingen dus nog niet verlopen zijn. Respecteer je deze regel niet, dan kan je niet genieten van de vrijstelling van sociale zekerheid.

Eerst moet je een contract aangaan met een financiële instelling om de Warrants toe te kennen. Daarna maak je een overeenkomst met je werknemer op waarin staat dat hij/zij akkoord is dat de bonus wordt toegekend in Warrants. 

Wanneer het zeker is dat de medewerker recht heeft op een bonus bezorg je het bedrag van de aankoop van de Warrants aan de financiële instelling en deze zorgt voor de Warrants.

Waarom zijn Warrants interessant voor de werknemer?

Aangezien de Warrants vrijgesteld zijn van sociale zekerheid, kan je als werkgever  jouw deel van de sociale bijdragen erbij rekenen om zo het bedrag te verhogen. Daarnaast kan je het bedrag ook verhogen met het vakantiegeld dat je normaal gezien zou hebben moeten betalen aan je werknemer. Je blijft dus aanvankelijk binnen je budget en kent hierdoor de medewerker hogere Warrants toe. De werknemer is eveneens vrijgesteld van sociale bijdragen en betaalt 53% bedrijfsvoorheffing op de aankoop van de Warrants. Kan de werknemer de Warrants voor een hogere waarde verkopen dan aangekocht? Dan is dit extra geld vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing.    

Laten we dit even toelichten met een voorbeeld

BONUS budget 1500€CASH BONUS%WARRANTS%
BRUTO premie1.047,70€1.471,00€
Vakantiegeld variabel loon164,17€15,67%
Sociale bijdrage WERKGEVER288,13€27,50%0,00%
Sociale bijdrage WERKNEMER158,39€13,07%0,00%
Bedrijfsvoorheffing510,84€48,60%779,63€53,00%
NETTO premie542,64€691,37€

Het kan dus interessant zijn om de bonus onder de vorm van Warrants uit te betalen, maar dit kan je alleen doen als de medewerker hiermee akkoord gaat en dat akkoord er is voordat vaststaat wat het bedrag van de bonus is.

Heb je hier vragen over? Contacteer ons vandaag nog en ontdek hoe we jouw leven kunnen vergemakkelijken.