Alternatief belonen: de coronapremie?

HR voor Ondernemers

Alternatief belonen: de coronapremie?

Je wilt graag meer weten over de coronapremie? Kan je deze als werkgever toekennen aan je werknemers? Wat kost het jou, is het fiscaal interessant en hoe begin je hieraan?

Wat is de coronapremie?

Werkgevers die een ‘goed resultaat’ behalen kunnen tussen 1 augustus en 31 december 2021 een éénmalige ‘coronapremie’ van maximaal 500 EUR aan al hun werknemers toekennen. Dit is geen premie in geld, je moet de premie verplicht uitkeren onder de vorm van consumptiecheques die werknemers in alle soorten handelszaken kunnen besteden. Werknemers kunnen de cheque niet aanwenden voor online verkoop. Naast handelszaken, zal de cheque ook gebruikt mogen worden in wellnesscentra en in de sport- en cultuursector. Werknemers hebben tijd tot en met 31 december 2022 om de cheques te gebruiken.

Deze premie is voor jou als werkgever 100 % fiscaal aftrekbaar als beroepskost, je betaalt wel 16.5 % sociale zekerheidsbijdrage. Keer je een bedrag uit van netto 500 EUR, dan kost dit jou dus 582.5 EUR. De cheques worden uitgegeven door de klassieke aanbieders van maaltijd- en ecocheques, zij zullen hiervoor een kost aanrekenen. Ook hiermee dien je rekening te houden.

‘Goed resultaat’?

De regering legt niet vast wat ‘goede resultaten’ zijn en laat de invulling ervan over aan het sociaal overleg. Dit betekent dat de sector of individuele werkgever zelf bepaalt of er financiële ruimte is voor het extra voordeel. Dus zelfs al was 2020 geen topjaar, dan nog kan je de premie toekennen. Tenzij de sector de premie verplicht, ligt de finale beslissing bij de werkgever.

Hoe invoeren?

De coronapremie is een collectief voordeel, je moet de premie dus aan alle werknemers of aan ‘objectief bepaalde groep’ toekennen, net zoals bij maaltijdcheques. Je legt dit schriftelijk vast in een CAO op ondernemings- of sectorniveau of minstens via een individuele bijlage bij de arbeidsovereenkomst. Je kan het bedrag laten variëren, rekening houdend met het arbeidsregime van de werknemer of al dan niet gelijkgestelde afwezigheden. Het maximale nominale bedrag per consumptiecheque bedraagt 10 EUR.

Je hebt als werkgever tijd tot en met 31 december 2021 om consumptiecheques te bestellen. De cheques zijn geldig tot en met 31 december 2022. De geldigheidsduur van de eerder uitgegeven consumptiecheques is verlengd, tot eind 2022.

We verwachten dat de kans klein is dat er sectoren zullen zijn die de coronapremie verplicht zullen opleggen, al doe je er goed aan niet overhaast te werk te gaan en nog even af te wachten tot na de sectorale onderhandelingen.

De coronapremie is een fiscaal interessant voordeel om je werknemers iets extra’s te geven op het einde van het jaar. Wil je graag weten of er in jouw sector een verplichting bestaat? Wens je ondersteuning bij het invoeren van de coronapremie, bijvoorbeeld bij de opmaak van de schriftelijke overeenkomst? Ben je nog op zoek naar andere vormen van alternatief interessant belonen? Heb je andere vragen? Contacteer ons vandaag nog.