PointHR Blog

De HR blog voor ondernemers

Wat als er een conflict is over het opnemen van vakantie met je werknemer?

Medewerkers hebben normaal gezien recht op 20 dagen jaarlijkse vakantie per jaar, daarnaast vaak nog extra dagen zoals ADV-dagen, anciënniteitsdagen, loopbaandagen, te vervangen feestdagen,…. Maar welke regels zijn nu van toepassing bij het opnemen van deze dagen? Wettelijk gezien zijn er volgende richtlijnen: Vakantie wordt opgenomen in onderling overleg. Gezinshoofden krijgen bij voorkeur vakantie in…
Lees meer

Waarom “gewoon” een bonus toekennen zonder je werknemers te evalueren geen goed idee is?

We kregen een vraag van een zaakvoerder van een KMO bedrijf met zowel arbeiders als bediende om te kijken of hij een geoptimaliseerde bonus kan invoeren, liefst ook om individueel te kunnen toekennen aan de mannen die goed werk afleveren. Ok, zeiden we, maar hoe doe je het vandaag? Zijn al je werknemers op de…
Lees meer

Waarom een werknemer aanwerven via IBO?

Bedrijven die geen geschikte arbeidskrachten vinden, kunnen via bemiddeling van de VDAB tegen gunstige voorwaarden een werkzoekende zelf opleiden binnen de onderneming via een individuele beroepsopleiding. De kandidaat moet ingeschreven zijn als werkzoekende bij de VDAB, ongeacht of deze nu al dan niet recht heeft op een uitkering.  Het is een overeenkomst tussen VDAB, cursist en werkgever.  Deze…
Lees meer

Waarom het als KMO bedrijf voordelig is om je huidige manier van “verlonen” in kaart te brengen?

We schrijven deze blog omdat we regelmatig van zaakvoerders deze vraag krijgen. Met onze expertise trachten we KMO bedrijven wegwijs te maken in de kluwen van wetgeving en regelgeving van toepassing bij tewerkstelling van werknemers. En één van de zaken die we graag doen voor KMO bedrijven is hun verloningsbeleid op punt stellen.  We komen…
Lees meer

2 op de 3 werknemers toch ontslagen na langdurige ziekte

Er verscheen een artikel in HLN dat de re-integratie procedure voor langdurige zieken die in 2017 werd ingevoerd onder de loop neemt. De re-integratie procedure werd in het leven geroepen om langdurige zieke werknemers terug te integreren bij hun werkgever en om meer voorwaarden op te leggen bij ontslag omwille van medische overmacht door de…
Lees meer

Geniet van vrijstelling werkgeversbijdrage bij de aanwerving van je eerste werknemer

Een nieuwe werkgever die voor 31 december 2020 zijn eerste werknemer aanwerft kan genieten van een volledige vrijstelling van werkgeversbijdrage en een tussenkomst in de aansluitingskosten van het sociaal secretariaat van 36,45 €/kwartaal en dit voor onbepaalde duur. Vandaag is het niet duidelijk of deze regelgeving gaat verlengd worden na 31 december 2020. Van toepassing voor welke werkgever? Je bent een nieuwe werkgever als je…
Lees meer

Wanneer moet ik mijn werknemer een woon-werkvergoeding betalen?

Moet ik als werkgever mijn werknemer een woon-werkvergoeding betalen? Hoeveel vergoeding moet ik betalen? Hoe bereken ik de werkgeversbijdrage? Hoe worden deze vergoedingen bepaald en berekend? Betaal ik hierop sociale bijdrage? Wat houdt de werknemer hier netto van over? Hieronder leg ik je de details van de vergoeding uit. Wat is een woon-werkvergoeding? Een woon-werkvergoeding…
Lees meer

Heeft je bedrijf geen arbeidsreglement of heb je deze al in jaren niet meer geupdate?

We merken dat de waarde van een arbeidsreglement sterk onderschat wordt door bedrijven. Een arbeidsreglement is ten eerste een wettelijke verplichting, maar daarnaast ook een tool om afspraken, regels en een kader voor de werknemers vast te leggen. Aangezien werknemers in ons rechtstelsel sterk beschermd worden is het essentieel om als werkgever bepaalde afspraken vast te leggen in je arbeidsreglement.…
Lees meer

Lopen je werknemers ook gedemotiveerd rond?

Het zijn geen gemakkelijke tijden vandaag! We krijgen veel berichtgeving die ons bang maakt. Economen zien het somber in. Veel bedrijven zitten op hun tandvlees. Werkgevers moeten afscheid nemen van hun medewerkers. Werknemers werken al maanden thuis en verliezen de drive…. We zien bij heel wat klanten dat hun medewerkers door deze crisis gedemotiveerd geraken in hun werk.…
Lees meer

Wat als je werknemer langdurig ziek is?

Wanneer je werknemer uitvalt en langdurig afwezig is, is dit balen voor werkgevers, zeker als je bedrijf niet zoveel werknemers heeft is de impact groot. Naast het feit dat je 30 dagen gewaarborgd loon moet betalen, zit je nog met het probleem dat het werk niet gedaan wordt. Dit kan je opvangen door een uitzendkracht tijdelijk aan te nemen. Het…
Lees meer