PointHR Blog

De HR blog voor ondernemers

Hoe kan je je werknemer meer flexibiliteit geven?

Hoe kan je je werknemer meer flexibiliteit geven?  Als werkgever vragen we vaak veel flexibiliteit van de werknemer, maar in de praktijk is dit ook omgekeerd. Graag hebben werknemers flexibiliteit om hun professioneel- en privéleven op elkaar af te stemmen. Hoe kan je als werkgever hieraan tegemoet komen? Je kan je medewerkers flexibiliteit geven in aanvangs-…
Lees meer

Ik wil mijn werknemers belonen, maar me hier niet blauw aan betalen

Wil je je medewerkers graag belonen na een succesvol jaar? En wil je het op een betaalbare manier doen?   Als je een éénmalige bonus uitbetaalt van bijvoorbeeld 1.000 € kost dit jou 1.275 € en houdt de werknemer hier netto ongeveer 415 € aan over. Er gaat een dikke 850 € naar de overheid onder de vorm van sociale zekerheid en…
Lees meer

Ik geef jaarlijks op 1 januari loonsopslag!

Een nieuw jaar dus nieuwe verloning!  We zien vaak dat klanten traditioneel loonsopslag geven in januari. Ze evalueren het afgelopen jaar en beslissen dan om zowel de goede als de minder goede werknemers een beetje loonsopslag te geven. Mag dit wel? En is dit wel een goed idee? Mag ik loonsopslag geven? In het kader van de “loonnorm” mag je…
Lees meer

Hoe je werknemers optimaal belonen voor een winstgevend jaar?

Je kan je werknemers belonen voor een winstgevend jaar via de winstpremie. Sociaal zekerheids – en fiscaal gunstige regelgeving Als werkgever ben je op deze premie geen patronale bijdrage verschuldigd. De inhoudingen voor de werknemers zijn: 13,07 % solidariteitsbijdrage 7% belastingen  Van een winstpremie van bijvoorbeeld 5.000 € houdt de werknemer netto 4.042,25 € over.  Voorwaarden toekennen winstpremie Het boekjaar afsluiten met winst…
Lees meer

Waarom bonussen uitbetalen via Warrants?

Als werkgever kan je je werknemer een bonus uitbetalen op basis van het behalen van individuele doelstellingen.  Het is dan een bruto-bonus waar je als werkgever en werknemer de volle pot sociale bijdragen op betaalt en de werknemer betaalt ook een percentage bedrijfsvoorheffing afhankelijk van de hoogte van zijn jaarloon. Het komt erop neer dat…
Lees meer

Wat moet je zeker opnemen in je car policy?

Vanaf het moment dat je een bedrijfswagen voorziet voor je werknemer(s) moet je een wagenparkbeleid invoeren. Een “car policy” is geen wettelijke verplichting, maar in onze ogen wel een must. De car policy is een instrument waarin je duidelijk richtlijnen meegeeft en afspraken maakt met de werknemer over het gebruik van de wagen. Welke elementen moet je zeker opnemen…
Lees meer

Hoe je verloning optimaliseren via een vergoeding voor auteursrechten?

Wat zijn auteursrechten? Een auteur krijgt bepaalde rechten louter door de creatie van een werk dat het concrete en originele resultaat is van een creatieve activiteit. Het auteursrecht biedt bescherming aan auteurs van boeken, gedichten, teksten of liedjes en ook aan schilders, tekenaars, fotografen, cineasten, ontwikkelaars van games en IT,.. Ze moeten aan volgende voorwaarden voldoen: Het werk…
Lees meer

Je loon als bedrijfsleider optimaliseren met auteursrechten.

Ingeval je als zaakvoerder een creatief werk uitvoert dat kan worden uitgedrukt in een concrete vorm en dat origineel is, wordt dit werk beschermd door auteursrechten. Een werk is origineel wanneer er een intellectuele schepping en persoonlijke stempel is. Het recht wordt automatisch toegekend en de auteur heeft het alleenrecht om het werk te exploiteren.…
Lees meer

Voordeel in natura firmawagen, wat wijzigt er in 2021?

Het ter beschikking stellen van een bedrijfswagen door de werkgever aan een medewerker die deze wagen gedeeltelijk voor privédoeleinden kan gebruiken, wordt door de wetgever beschouwd als een voordeel in natura. Dit gebruik is bijgevolg onderworpen aan de wettelijk verschuldigde bedragen, taksen en voorheffingen. Wijziging berekening voordeel in natura Dit voordeel in natura zal voor iedere werknemer en bedrijfsleider die een…
Lees meer

Flexibel verlonen, kan dat?

Flexibiliteit in verlonen, wat is dat eigenlijk? Het is leuk als je als werkgever aan je medewerkers kan aanbieden om hun verloningspakket zelf samen te stellen. Iedereen heeft verschillende behoeften en noden. Toch zijn hier regels aan verbonden en moet je ook rekening houden met de regels betreffende sociale zekerheid en bedrijfsvoorheffing. 1. Welk deel…
Lees meer